Da er nok et lokalvalg over for denne gang. Innbyggerne har sagt sitt, og i skrivende stund har partier i både Melhus og Skaun blitt enige om å danne et forpliktende samarbeid, mens situasjonen fortsatt er uavklart i Trondheim.

I Melhus og Skaun har man i stor grad vekslet mellom å ha en ordfører fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet de siste 60 årene. Det er også tilfellet nå, selv om begge partiene taper terreng fra forrige valg. Etter brakvalget i 2019 har Senterpartiet hatt ordføreren i både Melhus og Skaun de siste fire årene, men partiet må denne gangen se seg slått av Arbeiderpartiet i kampen om klubba.

I Melhus ble Senterpartiet det største partiet for fire år siden. Den gangen var det 4,7 prosentpoeng som skilte partiene. Nå er differansen større, til fordel for Arbeiderpartiet, etter at Senterpartiet gikk ned hele 14 prosentpoeng fra forrige valg.

I Skaun klarte Senterpartiet seg bedre. Selv om partiet tapte terreng også her og fikk 23,69 prosent oppslutning – ned 7,48 prosentpoeng fra forrige valg, klarte de med små marginer å bli det største partiet i kommunen, også når det kommer til antall mandater.

Det hjalp likevel lite når Arbeiderpartiet fant sammen med tre andre parti, deriblant Høyre, og formet et nytt flertall. Det må være særdeles surt for nåværende ordfører Gunn Iversen Stokke å se seg slått i kampen om ordførervervet, spesielt når Senterpartiet fortsatt er det største partiet. Det var liten tvil om at hun hadde et brennende ønske om å fortsette som ordfører.

Den nye frontfiguren for Arbeiderpartiet i Skaun, Tove Sommerschild, har imidlertid vært like tydelig på sitt håp og ambisjon om å bekle den øverste politiske posisjonen i kommunen. Med seg får hun Jørgen Høyem fra Høyre som varaordfører. Det blir en bratt læringskurve for de to på toppene i Skaun, som begge er forholdsvis ferske i politikken, men som har gitt uttrykk for en utålmodighet i å få realisert prosjekter som for eksempel oppvekstsenteret på Venn.

I Melhus er det to personer, Einar Gimse-Syrstad og Fritz Arne Haugen, med lang fartstid i lokalpolitikken, som skal bekle rollene som ordfører og varaordfører. De rapporterer om en god kjemi seg i mellom, og en enighet om de store linjene i politikken.

På nasjonalt plan ser bildet nokså annerledes ut. Høyre ble landets største parti for første gang siden 1924. Høyre gjorde også et godt valg i vårt dekningsområde.

I Skaun fikk partiet 15,6 prosent oppslutning, opp 3,6 prosentpoeng fra forrige valg. Det har som nevnt resultert i at partiet får varaordføreren, og går fra mindretallet til posisjonen i kommunen.

I Melhus gjorde Høyre gjorde et enda bedre valg. Partiet gikk opp 5 prosentpoeng fra forrige valg, og fikk 16,8 prosent oppslutning. For Stine Estenstad og resten av Høyre i Melhus må det derfor være særdeles skuffende å miste posisjonen. Ambisjonen var nok langt høyere enn det.

En annen ting det kan være verdt å merke seg er at valgoppslutningen i Skaun var på samme nivå som i 2019; 64,8 prosent brukte stemmeretten i kommunen. I Melhus har den imidlertid falt, fra 65,1 til 60,4 prosent. Det er en uheldig utvikling.