Årene på musikklinja og på Heimdal kunne jeg aldri vært foruten! Hver gang jeg kjører forbi skolen blir jeg glad og litt rørt over hvor utrolig fine år jeg hadde der. Et fantastisk klassemiljø, lærere som ikke bare var gode pedagoger men også forbilder.

Nå står musikklinja på Heimdal, Olav Duun og Ole Vig i fare for å legges ned. Det er helt krise. Krise for ungdommene som ikke får muligheten til å ta del i opplevelsen musikklinja er, krise for kulturlivet i Trøndelag som vil miste rekrutteringen og krise for samfunnet. For hvilket samfunn får vi, hvis vi ikke prioriterer kunst og kultur?

Særlig som tillitsvalgt i Norges Musikkorps Forbund og leder i Trøndelag Ungdomskorps bekymrer dette meg veldig. For korpsbevegelsen er det ingen tvil om at fagmiljøene på musikklinjene er svært viktige for både å utdanne helt vanlige medlemmer, men også dirigenter og instruktører.

Det er ikke tilfeldig at vi i Trondheim har to robuste musikklinjer, og to elitekorps der det ene er Europamester. Håper virkelig det nye flertallet på fylkestinget ser verdien av musikk, dans og drama. SV-gruppa kommer til å kjempe med nebb og klør!

Signer oppropet!

Dette innlegget ble først publisert på Facebook, og gjengis med tillatelse.