Nylig besøkte jeg en veldig fin utstilling av Steinar Garberg fra Børsa i regi av Skaun Kunstforening i Prestlåna.

Utstillingen inneholdt en rekke fine skulpturer og noe bilde-dokumentasjon av tidligere arbeider utført av kunstneren. Jeg var så heldig å kjøpe to stk. relativt store ender laget i rakubrent keramikk fra ut stillingen. Og det var etter at jeg kom hjem og begynte å se nøyere på endene, at ideen om å foreslå en ny skulptur av horndykkere i Skaun dukket opp.

Hvis man ser seg om i de ulike sentra i Skaun kommune, er det relativt få skulpturer å finne. Jeg tror derfor at en ny skulptur av horndykkere utformet i bronse av Steinar Garberg, kunne gi en veldig fin kunstopplevelse for folk flest i Skaun.

I 2008 mottok ordfører Jon P. Husby et brev fra daværende Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som ba om at Skaun kommune skulle ta et spesielt ansvar for den delen av horndykker-bestanden som finnes i kommunen. Horndykkerne er en truet fugleart, og den står derfor på Norsk rødliste. Arten er en fin representant for det rike naturmangfoldet som finnes i kommunen.

Skaun kommune er så heldig å ha en svært flink lokal skulptør i Børsa, og det ville derfor vært flott om Steinar Garberg fikk i oppdrag å utforme en slik ny horndykker-skulptur. Samtidig må jeg gjøre oppmerksom på at jeg ikke har spurt han om han ønsker å utføre et slikt skulptur-arbeide.

Håper at denne ideen kan la seg realisere? Det ville glede mange av kommunens innbyggere.

Denne teksten ble opprinnelig sendt som et brev til Skaun kommune, og gjengis med tillatelse.