Hva vil vi ha? Jeg skulle egentlig skrive et innlegg om hvorfor jeg ikke synes det er riktig å bruke så mye av samfunnets penger til å bygge gang- og sykkelbrua over Gaula. Om vi virkelig har behov for denne brua? Om den tilfredsstiller kravene til miljøpakken? Om den virkelige er fullfinansiert fra miljøpakken? MEN jeg har bestemt meg for å fokusere på det viktigste: Skal vi virkelig prioritere å bruke miljøpakkepengene på gang- og sykkelbru, foran alt annet vi kan bruke pengene på?

Vi i Melhus Arbeiderparti mener at miljøpakke-pengene må brukes til å bygge gang- og sykkelveier i kommunen. For eksempel på Brekkåsen og til Varmbo, og også andre steder i kommunen. Vi har flere ganger bedt om at dette skal utredes, uten å få dette igjennom i kommunestyret. Administrasjonen og dagens posisjon (med Melhuslista og Høyre i spissen), ønsker ikke at vi benytter miljøpakke-pengene på gang- og sykkelvei på Brekkåsen og til Varmbo, og på andre fylkesveier i kommunene – da de mener at fylkets del av miljøpakken bør brukes til fylkesveier, og at vi ikke skal benytte vår andel på dette.

Resultatet av det, er at det ikke blir noen gang- og sykkelvei på disse veiene. Fylkeskommunen har mer enn nok av andre fylkesveier, som har større behov.

MEN vi kan gjøre det med våre egne midler. Hvis vi ikke bruker dem opp på en gangbru, rett ved siden av den brua vi allerede går over.

På Brekkåsen har det vært kjempet en kamp over flere år, for å få redusert farten på Hollumsvegen, uten at Statens vegvesen tar til fornuften. Deres svar er at vi må bygge gang- og sykkelvei. Og om vi til slutt klarer å få redusert farten, gir det oss fortsatt ingen sikkerhet for at det ikke blir ulykker – til det trenger vi en gang- og sykkelvei.

Og vi kan få til dette. Hvis vi bare vil prioritere å bruke pengene fra miljøpakken på noe som kan gi flere syklende/gående, og som i tillegg gir mer trafikksikkerhet.