Etter å ha påpekt de urimelig høye godtgjøringene som politikerne i Melhus over år har bevilget seg selv, ryker nå partier sammen i en utidig krangel. Populistisk, sier varaordfører Stine Estenstad, Høyre om Arbeiderpartiet. Det kan være kritikkverdig om Ap ikke har gjort det de sier, men populistisk kan jaggu ikke dette benevnes som. Det ser ikke ut som varaordfører Estenstad har fått med seg at dette har blitt noe Ola og Kari snakker om, og er fortørnet over. Fra flere partier sies det at dette er noe velgerne snakker om.

Personlig er jeg lite imponert over noen av partiene. Om hvem som har mest skyld for at saken ikke kom til behandling FØR valget, er likegyldig for meg. Vi skulle hatt informasjon om hva alle partier vil prioritere FØR valget. Ikke en uke etter.

Politikk = prioritering av penger. Hva vil partiene bruke kommunens penger på. Og dess trangere tider - dess viktigere er det for oss velgere å få vite prioriteringene. Helse vil for eksempel sannsynlighet aldri få nok til at alle får et godt tilbud på sine eldre dager. For at flest mulig skal få det, må vi alle være måteholden. I tillegg til politikerne godtgjøring, kan nevnes noe svært mange rister på hodet av. En unødvendig gangbro over Gaula til flere hundrede millioner. Et symbol på sløsing de eldre ikke fortjener.

En særdeles viktig sak.

Det virker som det er totalt fjernt for varaordfører Estenstad med flere, at dette er VIKTIG sak for velgerne å få kunnskap om. Hvem vil forandre det gamle reglementet med sine åpenbare svakheter, og hvem vil fortsatt ha sugerør i kommunekassa. Det vi har fått vite er at en god del partier vil redusere godtgjøringene. Forskjellen i formannskapet før ferien var at Ap, SV og KrF hadde et forslag som var én million lavere enn Hæyre, Melhuslista og Sp. Én million er mye penger, men om forskjellen hadde vært på to millioner, ville Melhus fremdeles hatt blant landets best betalte politikere. «Skal vi få de beste må vi være villig til å betale», har visstnok varaordfører uttalt med brask og bram. Dette er næringslivslederes argument for å gi toppledere millioner i ti millioners klassen. I forbindelse med politikere blir det meningsløst. Jeg har drevet med mye rekruttering og om jeg skulle rekruttert til formannskapet fra de som bor i kommunen, hadde det ikke vært igjen mange i dagens formannskap.

Nå er det på tide at ALLE partier skjønner at dette er en alvorlig sak med tanke på tilliten mellom innbyggerne og politikerne. Det er en svært alvorlig sak at politikerne grafser til seg på bekostning av brukere og pårørende i helsevesenet, på skoleelever og på ansatte i helse og skole.

Vi velgere kunne om kommunestyret behandlet dette FØR valget funnet frem til hvem av partiene som fortsatt vil sette seg selv foran eldre og barn/ungdom. For det er det dere alle gjøre. Å vinne nominasjoner i store partier, må ikke bli som å vinne i Lotto samtidig.

Vil fraværet fortsette?

Vi vil vite om det fremdeles skal være slik at formannskapsmedlem kan være bort inntil 30 prosent uten at det blir avkorting på «lønna», slik et fremtredende medlem av Melhuslista har gjort de siste årene. Det bør iflg KS være et reglement som er meget strengt ift hva som skal være gyldig fravær. Med et fravær på 25 prosent med full lønn i første halvår må det sies å være svært slapt i Melhus kommune. Det kan virke som det er behov for kraftig oppstramming i flere deler av systemet.

Varaordfører på heltid? Fullstendig uten troverdig begrunnelse.

Så til noe alle partier i formannskapet er enig om og det er varaordfører på 100 prosent. Når byer som Lillehammer, Larvik og Steinkjer klarer seg med varaordfører i 50 prosent er det fullstendig uforståelig hvorfor mye mindre Melhus må ha i 100 prosent. «Jeg jobber så forferdelig mange timer», bruker varaordfører Estenstad å si. Hittil eneste argument for 100 prosent. Mulig det varaordfører Estenstad, men alle vi andre må levere timelister når vi skal ha overtid. Når vi har jobbet og med hva. Og i tillegg må det være noe arbeidsgiver har pålagt oss eller som det er et definert behov for. Når det gjelder deg og andre politikere varaordfører, så er det vi innbyggere som er din arbeidsgiver. Ikke motsatt. Nå er det på tide at du og ordfører legger timelister med mer på bordet for dine arbeidsgivere.

Gjør jobben skikkelig nå.

Det må utvikles et helt nytt reglement. Det holder ikke å komme med flikking på et nesten 20 år gammelt og utdatert opplegg. Og det må opprettes et habilt og sakkyndig godtgjøringsutvalg for perioden

Og til alle ledende politikere: VI innbyggere vil ha et ord med i laget nå. Vi vil følge med på hvordan skattepengene blir brukt.

Les også

Det er tydelig at en offentlig debatt om dette ikke er ønskelig før valget

Les også

Kommunepolitikernes godtgjøring – den må ned!

Les også

Politikerne i Melhus vil fremdeles bevilge seg selv landets høyeste godtgjørelser og kan dessuten møte når det passer dem