Bunnen av Kaldvella på Ler har hevet seg ved Litjskjeet bru, og overskuddsmasser skal fjernes fra elva, opplyser Melhus kommune i en melding på sine hjemmesider.

13. - 15. september skal overskuddsmassene fjernesDet vil bli redusert fremkommelighet i perioden, står det i videre i meldingen.

Det påpekes at dette er et strakstiltak i påvente av at NVE utreder en endelig løsning for sikring av Kaldvella.

Avisa Gaula har tidligere snakket med beboere som bor like ved Kaldvella, i forbindelse med uværet «Hans»: