I dag, 10. september, markeres verdensdagen for selvmordsforebygging. I løpet av det siste året har cirka 600 mennesker tatt livet sitt i Norge. To av tre av de er menn. Forskning viser at politiske beslutninger, samfunnsstruktur og kultur påvirker hvor mange som tar sitt liv. Jeg mener at vi kommunepolitikere har et ansvar og påvirkningskraft til at færre tar livet sitt, lokalt i kommunen vår.

Jeg ønsker å ha fokus på noen punkt som vi bør fokusere på her i Melhus, for å jobbe selvmordsforebyggende:

1. Bekjempe fattigdom:

Vi vet at økonomiske utfordringer bidrar til at flere føler på en håpløshet, skam og noen opplever det som vanskelig å takle livet. Spesielt barn som vokser opp i fattigdom kan ha en forhøyet risiko for å få psykiske og sosiale vansker i voksen alder. Det kan igjen øke sannsynligheten for selvmord.

2. Forebygge utenforskap:

Mennesker er sosiale i vår natur, men samfunnet blir mer og mer kapitalistisk, noe som gjør at mange er alene og falle utenfor. Å skape møteplasser som gir et fellesskap kan styrke opp under et meningsfylt liv.

3. Styrke skoler og barnehager:

Barn tilbringer mye av sin oppvekst på skole og barnehage. Ved å fortsatt jobbe for at vi har skoler og barnehager med høy relasjonell kompetanse, lite psykisk og fysisk vold og god læringsmiljø, så vil dette bidra til at barn føler seg trygge. Barn som vokser opp i trygge omgivelser vil ha mindre risiko for å oppleve traumer. Hvis man klarer å redusere traumer i befolkningen, så kan det føre til mindre selvmord.

4. Frivillighetstilbud:

Et godt frivillig tilbud i kommunen er viktig fordi det kan legge til rette for at både barn og voksne kan oppleve mestring, få varige vennskap og styrke både kropp og sinn. Mennesker trenger å oppleve at de gjør meningsfulle aktiviteter, og at de ar noen å gjøre dette sammen med. Det gjør livet verdt å leve. Dette er selvmordsforebygging på høyt nivå.

5. Lavterskeltjenester innenfor psykisk helse:

Hvis kommunen har lavterskeltilbud som er enkel å komme i kontakt med, kan dette gjøre terskelen for å oppsøke hjelp lavere. Her i Melhus kommune er det også svært viktig at kommunen har kultursensitive tilbud innenfor psykisk helse.

6. Øke kunnskap om selvmordsforebygging i befolkningen

Det er livreddende å lære befolkningen førstehjelp i selvmordsforebygging. For eksempel finnes det utdanning og kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. Dette er noe mange av kommunens ansatte og mennesker innenfor frivilligheten i Melhus bør få tilbud om å få.

Som lokalpolitiker så føler jeg på ansvaret for å gjøre livet til Melhus sine innbyggere bedre. Ved å følge disse seks punktene de neste fire årene, så håper jeg vi sammen kan redde liv.